Prace ziemne!

Poszukujemy wykonawcy do następujących robót w Mirowie Starym , na terenie przeznaczonym pod nową część cmentarza: usunięcie nakładu ziemi wykonanie odwodnienia liniowego – około 300mb ( na głębokości 180 cm do 2 m ) usypanie alejek na cmentarzu – około 150 m 2 wykonanie separatora i montaż. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami terenowymi. Prezentacja ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 18 listopada br. (w sobotę), o godz. 18, w świetlicy […]

Więcej