A Słowo ciałem się stało

Białe Boże Narodzenie w dobie zmian klimatycznych staje się coraz większym luksusem. Na szczęście, tajemnica wcielenia odwiecznego Słowa Bożego jest nadal wspominana, bez względu na klimat, uwarunkowania polityczne, nastroje społeczne i indywidualne losy wiernych. Już tysiąc pięćdziesiąty raz w naszym kraju zastanawiamy się nad paradoksem Boga, który „porzucił szczęście” niebios i „wszedł między lud ukochany”, jak głosi kolęda Bóg się rodzi. I w naszej świątyni odbyła się […]

Więcej