Ślub

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:
Przygotowanie dalsze

ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego,
Przygotowanie bliższe,

obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, poświadczone jest często świadectwem, przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

Bezpośrednie przygotowanie do ślubu:
Katechezy dla narzeczonych
Przystępowanie do spowiedzi świętej
Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
Zapowiedzi
Dokumenty:

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:
dowody osobiste,
metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego a także
świadectwo ukończenia katechizacji (kursu przedmałżeńskiego).

 

 

 

Żródło: http://www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl/index.php?file=malz