Pierwsza Komunia Święta ’22

15 maja 2022r. dzieci z klasy trzeciej mieszkające na terenie parafii Mirów przyjęły po raz pierwszy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Uroczystość tę fotografowała p. Aneta Lewandowska z firmy Foto Video ARWI, której serdecznie dziękujemy za użyczenie nam swej pracy!

Więcej