Majówka ze Sługą Bożym

Nasza parafia włączyła się w akcję “17 maja – Majówka ze Sługą Bożym” zainicjowaną przez autora bloga poświęconego bp Piotrowi Gołębiowskiemu. W ramach tzw. czytanki podczas nabożeństwa majowego, wierni usłyszeli naukę bpa Piotra dotyczącą kultu maryjnego: W radosnej liturgii wielkanocnej Kościół św[ięty] nie pomija milczeniem Najświętszej Maryi Panny. Owszem, zwraca się do Niej słowami podniosłego pozdrowienia: «Regina coeli laetare – Królowo nieba wesel […]

Więcej