Oddaj krew – nie bądź wysmółkiem miłosierdzia!

Kościół zaleca wiernym trzy wielkopostne praktyki: post, jałmużnę i modlitwę. O ile pierwsza z ostatnią nie budzą kontrowersji i są dość rozpowszechnione, to jałmużna wydaje się sprawiać pewne problemy w naszym społeczeństwie, które wciąż jest na dorobku i nie wykształciło praktyki pomagania uboższym. Niesłusznie kojarzy się też z rozdawaniem pieniędzy różnego rodzaju żebrakom. O takiej naiwnej świadomości pomagania pisze Janusz Korczak w reportażu z 1901r. pt. “Nędza Warszawy”, a ludzi nieumiejętnie próbujących […]

Więcej