Psałterz na trzecią niedzielę Adwentu

Dzisiejsza nauka rekolekcyjna wygłoszona przez znanego nam już ks. Aleksandra Sikorę ze Starachowic przywodzi mi na myśl nieco zapommnianą pieśń adwentową Po upadku człowieka grzesznego: W przytoczonej pieśni,  Maryja w czasie zwiastowania “psałterz czytała”, a właśnie psalmy były jednym z motywów przewodnich dzisiejszego kazania.  Księga Psalmów, to zbiór 150 utworów o charakterze poetycko-religijnym przypisywanych królowi Dawidowi, cześć biblijnego kanonu. Psałterz zas, to samodzielne tłumaczenie lub parafraza tej księgi, którego chyba najlepszym przykładem w literaturze […]

Więcej