Rok na roli

Parafia Mirów rolnictwem stoi – to fakt, z którym nie można dysputować. Na jej terenie nie ma  warunków do produkcji towarowej ani też  nie występuje przemysł przetwórstwa rolno- spożywczego. Gleby (w klasach IV, V,VI) cechują się średnią i niską jakością do produkcji rolnej. Wytworzyły się one z utworów akumulacjo lodowcowej – glin i piasków zwałkowych oraz piasków wodnolodowcowych. Ponadto znajduje się tutaj rozległy obszar torfowiskowy związany ze źródliskiem rzeki Iłżanki. […]

Więcej