Krzyż końca czasu

W średniowieczu jerozolimska bazylika Grobu Pańskiego traktowana była jako centrum świata. To tu dokonało się misterium odkupienia i tam ma się dopełnić pełnia czasu. Każdy mijający rok przybliża nas do końca dziejów, jeśli nie w skali globalnej i apokaliptycznej, to przynajmniej w tej osobistej. Z każdym rokiem przybliża się godzina naszego zbawienia, czas sądu nad światem i wypełnienie się biblijnych przepowiedni. Wcześniej każdy z nas zda relację ze swej miłości w godzinie swej […]

Więcej