Czas zmian

Wolą JE ks. biskupa Marka Solarczyka ksiądz Grzegorz Stępień ustanowiony został proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Bałtowie. Nowy urząd ksiądz Grzegorz obejmie 1 lipca 2022r. zaś do naszej parafii przybędzie ks. Jan Godek, który obejmie urząd administratora.

Więcej