Confirmatio: umacnianie wiary

Łacińskie słowo “confirmatio” oznacza podtrzymywanie, umacnianie. Jest ono zarazem nazwą sakramentu przekazania Ducha Świętego, który znamy pod nazwą bierzmowania. To słowo, z kolei, pochodzi od staropolskiego wyrazu “bierwiono”, “bierzwiono”, “bierzwno” lub “bierzmo”, oznaczającego belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Oby Duch Święty umacniał mirowską młodzież, która przyjęła dziś ten sakrament z rąk bpa Adama Odzimka podczas odpustowej sumy.

Więcej