Historia

 

 

Zadzik Historia
Bp Jakub Zadzik

Początki Mirowa sięgają mroków średniowiecza. Już wtedy miejscowość była własnością biskupów krakowskich, którzy wystawiali dokumenty w tutejszej rezydencji letniej lub wypoczynkowej. Wśród najstarszych aktów sporządzonych w Mirowie znajduje się przywilej dotyczący Jastrzębia sygnowany przez biskupa Jakuba Zadzika z 2 sierpnia 1641r.

 

Kaplica tymczasowa pw. św. Andrzeja Boboli powstała w 1948r. z dawnego podworskiego budynku gospodarczego. W tym też roku bp Jan kanty Lorek erygował tu parafię z wiosek wydzielonych z parafii Jastrząb. Organizatorem parafii i budowniczym kaplicy, a potem kościoła, był ks. Bonawentura Stachura.

 

W 1959r. pożar zniszczył częściowo kaplicę, która została szybko odbudowana. Kościół pw. NMP Częstochowskiej , według projektu architekta Władysława Pieńkowskiego z Warszawy, zbudowano w latach 1979 – 1985 wysiłkiem parafian pdo kierunkiem ks. Bonawentury Stachury. Poświęcenia dokonał 27 października 1985r. bp Edward Materski. Kościół zbudowany jest z żelazobetonu i cegły.

 

projekt kosciola new 300x164 Historia
Projekt kościoła w Mirowie

Źródła:

Rocznik Diecezji Radomskiej. 2007. Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

Kaluga E. i inni. 2004. Wczoraj i dziś Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Dużym. Wydawnictwo “KOMTIFF”