Złoci jubilaci

W 2015r. zawarto w Polsce nieco niemal 189 tys. nowych związków małżeńskich. Dane statystyczne pokazują, że w tym samym roku ponad 67 tys. małżeństw zakończyło się rozwodem. Na każde 3 nowe związki przypada więc jeden rozwód, podczas gdy na początku lat 80-tych jeden rozwód przypadał na dziewięć nowych związków. Co czwarta para rozpada się po dziesięciu latach związku zaś najczęściej spotykany rozwodnik ma między 30 a 39 lat. […]

Więcej